Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Emina consulting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Emina consulting zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Emina consulting is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Emina consulting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Emina consulting websites worden aangeboden.

Emina consulting is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Emina consulting .

Emina consulting garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Emina consulting garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

De looptijd van een advertentie is een jaar, ingaand vanaf de dag van publicatie.

Emina consulting
Telefoon: (+46) 72 546 27 85)
E-mail: info@eminaconsulting.com

Ons actueel aanbod:

huiskopeninzweden Copyright 2016 @ All Rights Reserved
Algemene voorwaarden

Huis kopen in zweden logo

Copyright 2021 | made by:

Creative Pack reklambyrå designbyrå för alla media